JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Související služby:

Zrušení společnosti s ručením omezeným

Sepíšeme vám dohodu všech společníků o zrušení společnosti s likvidací. Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. Připravíme další potřebné listiny a poskytneme v této souvislosti poradenskou službu.

Zrušení akciové společnosti

Sepíšeme vám osvědčení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti formou notářského zápisu. Připravíme vám návrh na zápis likvidace společnosti do obchodního rejstříku.

Zrušení družstva

Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora družstva. Vypracujeme návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku a další listiny, které jsou jeho přílohou.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty