JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Související služby:

Ověřený výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Registru bodů řidičů

Na počkání vám vyhotovíme ověřený výstup z Registru bodů řidičů.

Ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku

Vystavíme vám ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku.

Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku

Zhotovíme vám ověřený výpis z Živnostenského rejstříku.

Ověřený výpis z Rejstříku trestů

Na počkání vám vyhotovíme ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů.

Ověřený výpis z Obchodního rejstříku

Vypracujeme vám ověřený výpis z Obchodního rejstříku.

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí

Zhotovíme vám ověřený výpis z Katastru nemovitostí.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty