JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Společnost s ručením omezeným

Související služby:

Založení společnosti s ručením omezeným

Sepíšeme vám zakladatelské dokumenty ve formě notářského zápisu. Poradíme s právní problematikou a připravíme vám návrh na zápis do Obchodního rejstříku a sepíšeme vám listiny, které jsou jeho přílohou.

Změny ve společnosti s ručením omezeným

Sepíšme notářský zápis o rozhodnutí valné hromady nebo o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady o změně zakladatelské listiny, popř. společenské smlouvy. Sepíšeme smlouvy o převodu obchodního podílu a připravíme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Zrušení společnosti s ručením omezeným

Sepíšeme vám dohodu všech společníků o zrušení společnosti s likvidací. Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. Připravíme další potřebné listiny a poskytneme v této souvislosti poradenskou službu.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty