JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Družstvo

Související služby:

Založení družstva

Sepíšeme notářský zápis o osvědčení ustavující schůze družstva a notářský zápis o osvědčení schválení stanov družstva. Zhotovíme návrh na zápis družstva do Obchodního rejstříku a další listiny, které tvoří povinné přílohy tohoto návrhu.

Změny stanov družstva

Formou notářského zápisu osvědčíme rozhodnutí členské schůze o změně stanov družstva. Dále vám vypracujeme návrh na zápis těchto změn do obchodního rejstříku.

Zrušení družstva

Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora družstva. Vypracujeme návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku a další listiny, které jsou jeho přílohou.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty