JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Dědictví

Související služby:

Dědické řízení

K projednání dědictví pověří notáře příslušný okresní čí obvodní soud, v jehož obvodě měl zůstavitel (zemřelý) své poslední trvalé bydliště.

Notář provádí úkony v řízení o dědictví jako soudní komisař. Jeho úkony se považují za úkony soudu.

JUDr. Alena Skoupá byla jmenována notářkou pro Obvodní soud Praha-východ.

Závěti, vydědění, správce dědictví

Sepíšeme s vámi závět, popř. listinu o vydědění formou notářského zápisu. Závěti a listiny o vydědění přijmeme do notářské úschovy. Poradíme vám možnosti rozdělení majetku mezi dědice.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty