JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Akciová společnost

Související služby:

Založení akciové společnosti

Poskytneme vám odbornou konzultaci, sepíšeme zakladatelský dokument ve formě notářského zápisu. Vyhotovíme stanovy společnosti a připravíme návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku se všemi potřebnými listinami.

Zrušení akciové společnosti

Sepíšeme vám osvědčení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti formou notářského zápisu. Připravíme vám návrh na zápis likvidace společnosti do obchodního rejstříku.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty