JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Zrušení společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám dohodu všech společníků společnosti o zrušení společnosti s likvidací.
  • Vyhotovíme notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora společnosti.
  • Sepíšeme návrh na zápis likvidace do Obchodního rejstříku.
  • Připravíme vám další listiny potřebné k tomuto návrhu. Vyhotovení dalších listin potřebných k návrhu.

Potřebné doklady: aktuální výpis z obchodního rejstříku, poslední platné znění společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty