JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Zrušení družstva

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora družstva.
  • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace družstva do Obchodního rejstříku.
  • Připravíme další listiny potřebné k tomuto návrhu.

Potřebné doklady: aktuální výpis z Obchodního rejstříku, poslední platné znění stanov družstva, atd.

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty