JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Zrušení družstva

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a o jmenování likvidátora družstva.
  • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace družstva do Obchodního rejstříku.
  • Připravíme další listiny potřebné k tomuto návrhu.

Potřebné doklady: aktuální výpis z Obchodního rejstříku, poslední platné znění stanov družstva, atd.

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004, +420 221 596 525 – 7
E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Z důvodu současné pandemie ověřujeme podpisy a listiny pouze pro předem objednané.

Všechny kontakty