JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Zrušení akciové společnosti

Zrušení akciové společnosti

  • Sepíšeme osvědčení rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora společnosti.
  • Vyhotovíme návrh na zápis likvidace společnosti do Obchodního rejstříku.
  • Zpracujeme další listiny potřebné k tomuto návrhu.

Potřebné doklady: aktuální výpis z Obchodního rejstříku, poslední platné znění stanov společnosti

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty