JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Změny ve společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, např. při změně obchodní firmy společnosti, při změně sídla společnosti, při změně předmětu podnikání, při změně počtu jednatelů společnosti a způsobu jednání jménem společnosti, při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, atd.
  • Vyhotovíme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady při převodech obchodních podílů.
  • Sepíšeme vám smlouvy o převodu obchodního podílu.
  • Vyhotovíme návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: aktuální výpis z obchodního rejstříku, poslední aktuální znění společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004, +420 221 596 525 – 7
E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Z důvodu současné pandemie ověřujeme podpisy a listiny pouze pro předem objednané.

Všechny kontakty