JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Změny ve společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny, např. při změně obchodní firmy společnosti, při změně sídla společnosti, při změně předmětu podnikání, při změně počtu jednatelů společnosti a způsobu jednání jménem společnosti, při zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, atd.
  • Vyhotovíme vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady při převodech obchodních podílů.
  • Sepíšeme vám smlouvy o převodu obchodního podílu.
  • Vyhotovíme návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: aktuální výpis z obchodního rejstříku, poslední aktuální znění společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty