JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Změny v akciové společnosti

  • Sepíšeme vám osvědčení o rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu při změně stanov společnosti, při zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti.
  • Vyhotovíme vám návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku. 

Potřebné doklady: poslední úplné znění stanov společnosti, pozvánka na valnou hromadu

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty