JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Změny stanov družstva

  • Sepíšeme notářský zápis – osvědčení rozhodnutí členské schůze o změně stanov družstva.
  • Vyhotovíme vám návrh na zápis změn do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: pozvánka na členskou schůzi, seznam členů družstva, poslední platné znění stanov, prezenční listinu

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty