JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Závěti, vydědění, správce dědictví

  • Závěť či listinu o vydědění vám sepíšeme formou notářského zápisu po odborné konzultaci s tím, že následně provedeme jejich zápis do Centrální evidence závětí.
  • Přijmeme ostatní závěti a listiny o vydědění do notářské úschovy a poté provedeme jejich zápis do Centrální evidence závětí.
  • Sepíšeme listiny o ustanovení správce dědictví a provedeme jejich zápis do Centrální evidence listin o správě dědictví.
  • Poskytneme vám konzultaci o zákonných možnostech rozdělení majetku mezi dědice. Sdělíme vám výhody, nevýhody a případné možnosti řešení vašich majetkových záležitostí pro případ úmrtí.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř.cestovní pas, doklady o vlastnictví vašeho majetku, jména, příjmení, data narození, popř. rodné číslo a bydliště osob, které budou v závěti obmyšleny, nebo kterých se budou listiny týkat.

Odměna notáře: položka D 1,2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty