JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Založení společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám zakladatelský dokument (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu) ve formě notářského zápisu.
  • Poskytneme vám odbornou konzultaci s ohledem na aktuální výklad soudní praxe jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.
  • Sepíšeme vám návrh na zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku.
  • Zhotovíme další listiny, které tvoří přílohy návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestné prohlášení jednatele, prohlášení správce vkladu, podpisové vzory jednatele, atd.).

Potřebné doklady: občanský průkaz, cestovní pas budoucích společníků, výpis z Rejstříku trestů budoucího jednatele společnosti, předchozí souhlas majitele budoucího sídla společnosti, výpis z Katastru nemovitostí ohledně budoucího sídla společnosti

Odměna notáře: položka A 1


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004, +420 221 596 525 – 7
E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Z důvodu současné pandemie ověřujeme podpisy a listiny pouze pro předem objednané.

Všechny kontakty