JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Založení společnosti s ručením omezeným

  • Sepíšeme vám zakladatelský dokument (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu) ve formě notářského zápisu.
  • Poskytneme vám odbornou konzultaci s ohledem na aktuální výklad soudní praxe jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.
  • Sepíšeme vám návrh na zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku.
  • Zhotovíme další listiny, které tvoří přílohy návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestné prohlášení jednatele, prohlášení správce vkladu, podpisové vzory jednatele, atd.).

Potřebné doklady: občanský průkaz, cestovní pas budoucích společníků, výpis z Rejstříku trestů budoucího jednatele společnosti, předchozí souhlas majitele budoucího sídla společnosti, výpis z Katastru nemovitostí ohledně budoucího sídla společnosti

Odměna notáře: položka A 1


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty