JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Založení společenství vlastníků jednotek

( dále jen „SVJ“)

  • Sepíšeme vám osvědčení průběhu první schůze SVJ obsahující schválení stanov společenství a volbu výboru společenství, popř. pověřeného vlastníka.
  • Vyhotovíme návrh na zápis SVJ do Obchodního rejstříku.
  • Sepíšeme další listiny, které tvoří povinné přílohy k návrhu na zápis SVJ do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: seznam členů SVJ, aktuální výpis z katastru nemovitostí, text budoucích stanov SVJ, pozvánka na první schůzi SVJ

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004, +420 221 596 525 – 7
E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Z důvodu současné pandemie ověřujeme podpisy a listiny pouze pro předem objednané.

Všechny kontakty