JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Založení společenství vlastníků jednotek

( dále jen „SVJ“)

  • Sepíšeme vám osvědčení průběhu první schůze SVJ obsahující schválení stanov společenství a volbu výboru společenství, popř. pověřeného vlastníka.
  • Vyhotovíme návrh na zápis SVJ do Obchodního rejstříku.
  • Sepíšeme další listiny, které tvoří povinné přílohy k návrhu na zápis SVJ do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: seznam členů SVJ, aktuální výpis z katastru nemovitostí, text budoucích stanov SVJ, pozvánka na první schůzi SVJ

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty