JUDr. ALENA SKOUPÁ

Máme nové telefonní číslo: +420 739 296 004

Založení družstva

  • Na základě naší účasti na ustavující schůzi družstva sepisujeme:
    1. notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva
    2. notářský zápis osvědčující schválení stanov tohoto družstva
  • Vyhotovíme návrh na zápis družstva do Obchodního rejstříku.
  • Sepíšeme další listiny potřebné k návrhu na zápis družstva do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: seznam budoucích členů družstva, návrh stanov budoucího družstva, pozvánka na ustavující schůzi družstva

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004 E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Všechny kontakty