JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Založení družstva

  • Na základě naší účasti na ustavující schůzi družstva sepisujeme:
    1. notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva
    2. notářský zápis osvědčující schválení stanov tohoto družstva
  • Vyhotovíme návrh na zápis družstva do Obchodního rejstříku.
  • Sepíšeme další listiny potřebné k návrhu na zápis družstva do Obchodního rejstříku.

Potřebné doklady: seznam budoucích členů družstva, návrh stanov budoucího družstva, pozvánka na ustavující schůzi družstva

Odměna notáře: položka B 2


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty