JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Založení akciové společnosti

  1. Sepíšeme zakladatelský dokument (zakladatelská listina, zakladatelská smlouva) ve formě notářského zápisu.
  2. Připravíme vám stanovy společnosti.
  3. Poskytneme vám informaci a právní pomoc s ohledem na aktuální výklad jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.
  4. Sepíšeme vám návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku.
  5. Připravíme další listiny potřebné k návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestná prohlášení členů představenstva, prohlášení správce vkladů, podpisové vzory členů představenstva atd.)

Potřebné doklady: občanský průkaz, cestovní pas zakladatelů společnosti, výpis z rejstříku trestů budoucího člena představenstva, předchozí souhlas majitele budoucího sídla společnosti, výpis z katastru nemovitostí na budoucí sídlo společnosti

Odměna notáře: položka A 1


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004, +420 221 596 525 – 7
E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Z důvodu současné pandemie ověřujeme podpisy a listiny pouze pro předem objednané.

Všechny kontakty