JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Založení akciové společnosti

  1. Sepíšeme zakladatelský dokument (zakladatelská listina, zakladatelská smlouva) ve formě notářského zápisu.
  2. Připravíme vám stanovy společnosti.
  3. Poskytneme vám informaci a právní pomoc s ohledem na aktuální výklad jednotlivých ustanovení Obchodního zákoníku.
  4. Sepíšeme vám návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku.
  5. Připravíme další listiny potřebné k návrhu na zápis společnosti do Obchodního rejstříku (čestná prohlášení členů představenstva, prohlášení správce vkladů, podpisové vzory členů představenstva atd.)

Potřebné doklady: občanský průkaz, cestovní pas zakladatelů společnosti, výpis z rejstříku trestů budoucího člena představenstva, předchozí souhlas majitele budoucího sídla společnosti, výpis z katastru nemovitostí na budoucí sídlo společnosti

Odměna notáře: položka A 1


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty