JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Společné jmění manželů

  • Formou notářského zápisu sepíšeme majetkové smlouvy manželů nebo snoubenců o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.
  • Poskytneme vám informace o výhodách, nevýhodách a všech možnostech řešení majetkových vztahů manželů nebo snoubenců.

Potřebné doklady: občanský průkaz, oddací list

Odměna notáře: položka A 1


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty