JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Převody nemovitostí

 • Sepíšeme vám smlouvy o převodech nemovitostí ve formě notářského zápisu. Jedná se zejména o:

  1. smlouvy kupní
  2. smlouvy darovací
  3. smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, atd.
 • V této souvislosti, ale i samostatně vám můžeme sepsat smlouvy o zřízení věcného břemene doživotního užívání bytu, posluhy, užívání cesty apod.
 • Poskytneme vám informace a poučení o právních důsledcích vašeho jednání.
 • Nabídneme vám možnost zajištění zaplacení kupní ceny formou notářské úschovy.
 • Připravíme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas účastníků, aktuální výpis z katastru nemovitostí, doklady o vlastnictví nemovitostí, popř. geometrické plány, snímek z pozemkové mapy, atd.

Odměna notáře: položka A1, J2, H1,

Příklad výpočtu odměny notáře:

Kupní smlouva – z kupní ceny 1 000 000,- Kč, odměna notáře 9 800,- Kč včetně jednoho stejnopisu notářského zápisu (dále jen „ NZ“), další stejnopis NZ při počtu stran 300,- Kč, 2 opisy stejnopisu NZ při počtu 8 stran celkem 240,- Kč, celkem odměna notáře: 10 340,- Kč + 21% DPH

Darovací smlouva – obvyklá cena daru 1 000 000,-Kč, odměna notáře 4 900,-Kč včetně jednoho stejnopisu notářského zápisu ( dále jen „ NZ“), další stejnopis NZ při počtu stran 300,- Kč, 2 opisy stejnopisu NZ při počtu 8 stran celkem 240,- Kč, celkem odměna notáře: 5 440,- Kč + 21% DPH


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty