JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Ověřování a osvědčování

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vždy je nutné předložit originál listiny, či úředně ověřený opis, úředně ověřenou kopii listiny, podle které požadujete ověřit opis listiny či kopii listiny.

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

  • Notář ověřuje, že fyzická osoba se před ním v jeho přítomnosti na listině vlastnoručně podepsala, nebo podpis, který už na listině je, před ním uznala za vlastní.
  • Listina je originální ucelený písemný dokument, do kterého nelze dodatečně doplňovat jakékoliv údaje.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas osoby, která se podepisuje nebo uznává podpis na listině za vlastní

Odměna notáře: položka H za 1 stranu textu / 1 podpis 30,- Kč + 21% DPH


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 739 296 004, +420 221 596 525 – 7
E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Z důvodu současné pandemie ověřujeme podpisy a listiny pouze pro předem objednané.

Všechny kontakty