JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

  • Sepíšeme vám notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, který je exekučním titulem a nahrazuje rozsudek soudu. V případě nezaplacení tedy není třeba soudního řízení a lze navrhnout přímo exekuci na majetek dlužníka.

Odměna notáře: položka A 1


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty