JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Notářské úschovy

  • Na základě dohody strany prodávající a kupující vyjádřené v příslušné kupní smlouvě a v protokole o notářské úschově, přijímáme kupní cenu do notářské úschovy a zajistíme bezpečný způsob její úhrady straně prodávající.
  • Z části kupní ceny na základě dohody obou stran zajistíme úhradu daně z převodu nemovitostí.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas, výpis z katastru nemovitostí, návrh kupní smlouvy, atd.

Odměna notáře: položka C

Příklad výpočtu odměny notáře: Úschova 1.000.000,- Kč odměna notáře 5.600,- Kč + 21 % DPH nezávisle na době úschovy. Bude-li v notářské kanceláři sepisována zároveň smlouva kupní, pak odměna notáře za notářskou úschovu kupní ceny činí pouze 10 %.


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty