JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Dědické řízení

K projednání dědictví pověří notáře příslušný okresní čí obvodní soud, v jehož obvodě měl zůstavitel (zemřelý) své poslední trvalé bydliště.

Notář provádí úkony v řízení o dědictví jako soudní komisař. Jeho úkony se považují za úkony soudu. Notář proto musí při výkonu své funkce postupovat podle zákona číslo 99/1963 Sb. v platném znění (Občanský soudní řád).

JUDr. Alena Skoupá byla jmenována notářkou pro Obvodní soud Praha-východ ministrem spravedlnosti České republiky ke dni 1. 1. 1993.

Z tohoto důvodu je pověřována ve smyslu § 38 Občanského soudního řádu, aby jako soudní komisařka za odměnu provedla úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který je stanoven podle obvodů.

Tento systém vychází z rozdělení obvodu Okresního soudu Praha východ na počet obvodů tvořených obcemi a městy shodující se s počtem notářských úřadů v obvodu okresního soudu v závislosti na místě posledního bydliště zůstavitele.

Do obvodu notářky JUDr. Aleny Skoupé náleží tyto obce:

 • Horoušany (části obce: Horoušany, Horoušánky)
 • Kamenice (části obce: Kamenice, Ládeves, Ládví, Nová Hospoda, Olešovice, Skuheř, Struhařov, Štiřín, Těptín, Všedobrovice)
 • Kostelec u Křížků
 • Kunice (části obce: Kunice, Dolní Lomnice, Horní Lomnice, Vidovice, Všešímy)
 • Mochov
 • Nová Ves
 • Petříkov (části obce: Petříkov, Radimovice)
 • Sibřina (části obce: Sibřina, Stupice)
 • Sulice (části obce: Sulice, Hlubočinka, Nechánice, Želivec)
 • Škvorec (části obce: Škvorec,Třebohostice)
 • Tehov
 • Velké Popovice (části obce: Velké Popovice, Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice)
 • Zlatá

Potřebné doklady:

 • listiny prokazující vlastnické právo zůstavitele k nemovitostem, které jsou předmětem dědického řízení ( př. smlouva kupní, smlouvy darovací, kolaudační rozhodnutí, dědické usnesení, atd.)
 • technický průkaz od jeho osobního automobilu či jiného motorového vozidla, které podléhá evidenci
 • doklad o uhrazení pohřbu zůstavitele

Odměna notáře: příklad výpočtu zde

Příklad výpočtu odměny notáře:

 • z hodnoty majetku 10.000,- Kč odměna činí 600,- Kč + náklady (poštovné, atd.) + 21% DPH
 • z hodnoty majetku 50.000,- Kč odměna činí 1.000,- Kč + náklady + 21% DPH
 • z hodnoty majetku 100.000,- Kč odměna činí 2.000,- Kč + náklady + 21% DPH
 • z hodnoty majetku 500.000,- Kč odměna činí 6.800,- Kč + náklady + 21% DPH
 • z hodnoty majetku 1.000.000,- Kč odměna činí 11.300,- Kč + náklady + 21% DPH


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty