JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Podmínky používání

Dříve než začnete používat tuto internetovou stránku, přečtěte si, prosím, pečlivě tyto podmínky používání. Používání této stránky znamená, že s těmito podmínkami souhlasíte. Jestliže s nimi nesouhlasíte, raději tuto stránku nepoužívejte.

Materiály, které se nalézají na této stránce, nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv používání těchto materiálů na jakékoliv jiné internetové stránce či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je zakázáno. Materiály na této internetové stránce jsou chráněny autorským právem.

Materiály a služby poskytované na této internetové stránce jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoliv druhu, včetně záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví.

JUDr. Alena Skoupá, notářka se sídlem v Praze neodpovídá v žádném případě případě za škodu jakéhokoliv druhu způsobenou používáním, nesprávným používáním, neschopností používat nebo na základě výsledků používání této internetové stránky.

Děkujeme za pochopeni.


 
 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty