JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ověřování a osvědčování

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vždy je nutné předložit originál listiny, či úředně ověřený opis, úředně ověřenou kopii listiny, podle které požadujete ověřit opis listiny či kopii listiny.

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

  • Notář ověřuje, že fyzická osoba se před ním v jeho přítomnosti na listině vlastnoručně podepsala, nebo podpis, který už na listině je, před ním uznala za vlastní.
  • Listina je originální ucelený písemný dokument, do kterého nelze dodatečně doplňovat jakékoliv údaje.

Ověřený výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Registru bodů řidičů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Registru bodů řidičů.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Insolvenčního rejstříku.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Živnostenského rejstříku

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Rejstříku trestů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Rejstříku trestů

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Obchodního rejstříku

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z informačního systému veřejné správy.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Katastru nemovitostí.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty