JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

O kanceláři

JUDr. Alena Skoupá byla jmenována ministrem spravedlnosti České republiky ke dni 1. 1. 1993 notářkou pro Obvodní soud Praha-východ. Od té doby je pověřována ve smyslu § 38 občanského soudního řádu, aby jako soudní komisařka za odměnu provedla úkony v řízení o dědictví podle rozvrhu, který je stanoven podle obvodů.

Notářka JUDr. Alena Skoupá ukončila svoji činnost k 31. 12. 2022.


 
 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty