JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Služby

Ověřování a osvědčování

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vždy je nutné předložit originál listiny, či úředně ověřený opis, úředně ověřenou kopii listiny, podle které požadujete ověřit opis listiny či kopii listiny.

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

  • Notář ověřuje, že fyzická osoba se před ním v jeho přítomnosti na listině vlastnoručně podepsala, nebo podpis, který už na listině je, před ním uznala za vlastní.
  • Listina je originální ucelený písemný dokument, do kterého nelze dodatečně doplňovat jakékoliv údaje.

Ověřený výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Zástavní smlouvy, rejstřík zástav

  • Sepíšeme vám notářským zápisem zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitost, která se neeviduje v katastru nemovitostí nebo věc, která nebude předána věřiteli.
  • Na základě této zástavní smlouvy provedeme zápis do Rejstříku zástav.

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

  • Sepíšeme vám notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, který je exekučním titulem a nahrazuje rozsudek soudu. V případě nezaplacení tedy není třeba soudního řízení a lze navrhnout přímo exekuci na majetek dlužníka.

Notářské úschovy

  • Na základě dohody strany prodávající a kupující vyjádřené v příslušné kupní smlouvě a v protokole o notářské úschově, přijímáme kupní cenu do notářské úschovy a zajistíme bezpečný způsob její úhrady straně prodávající.
  • Z části kupní ceny na základě dohody obou stran zajistíme úhradu daně z převodu nemovitostí.

Ověřený výpis z Registru bodů řidičů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Registru bodů řidičů.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Insolvenčního rejstříku.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Živnostenského rejstříku

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Rejstříku trestů

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z Rejstříku trestů

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřený výpis z Obchodního rejstříku

Na počkání pro vás vyhotovíme ověřený výstup z informačního systému veřejné správy.

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zákona č.365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty