JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Ověřování a osvědčování

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Vždy je nutné předložit originál listiny, či úředně ověřený opis, úředně ověřenou kopii listiny, podle které požadujete ověřit opis listiny či kopii listiny.

Ověřování pravosti podpisu (legalizace)

  • Notář ověřuje, že fyzická osoba se před ním v jeho přítomnosti na listině vlastnoručně podepsala, nebo podpis, který už na listině je, před ním uznala za vlastní.
  • Listina je originální ucelený písemný dokument, do kterého nelze dodatečně doplňovat jakékoliv údaje.

Potřebné doklady: občanský průkaz, popř. cestovní pas osoby, která se podepisuje nebo uznává podpis na listině za vlastní

Odměna notáře: položka H za 1 stranu textu / 1 podpis 30,- Kč + 21% DPH


 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontakty