JUDr. ALENA SKOUPÁ

Notářka Alena Skoupá k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář. Na její praxi navazuje notář Mgr. Robert Řezníček.

Vážení klienti,

notářka Alena Skoupá odešla do důchodu a k 31. 12. 2022 uzavřela svoji kancelář.

Na její praxi navazuje ve stejné kanceláři nový notář, Mgr. Robert Řezníček.
Neváhejte se na něho obrátit: info@notarreznicek.cz, +420 221 596 525, www.notarreznicek.cz

Děkujeme vám za vaši přízeň a dlouhá léta spolupráce.

Více o nás


Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525
E: info@notarreznicek.cz

Všechny kontaktyChci založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Sepíšeme vám zakladatelské dokumenty ve formě notářského zápisu. Poradíme s právní problematikou a připravíme vám návrh na zápis do Obchodního rejstříku a sepíšeme vám listiny, které jsou jeho přílohou.

Odměna notáře: položka A 1

Chci založit akciovou společnost (a.s.)

Poskytneme vám odbornou konzultaci, sepíšeme zakladatelský dokument ve formě notářského zápisu. Vyhotovíme stanovy společnosti a připravíme návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku se všemi potřebnými listinami.

Odměna notáře: položka A 1

Chci zápis nového společenství vlastníků jednotek

Sepíšeme vám osvědčení z první schůze SVJ se všemi náležitostmi. Zhotovíme návrh na zápis SVJ do Obchodního rejstříku a připravíme další listiny, které jsou přílohou návrhu na zápis společenství do Obchodního rejstříku.

Odměna notáře: položka B 2

Chci ověřit kopii nebo podpis

Ověříme shodu opisu listiny nebo kopie listiny s originálem – vidimace a totožnost osoby a jejího vlastnoručního podpisu na listině – legalizace.

Odměna notáře: položka H za 1 stranu textu / 1 podpis 30,- Kč + 21% DPH

Potřebuji výřídit dědictví

K projednání dědictví pověří notáře příslušný okresní čí obvodní soud, v jehož obvodě měl zůstavitel (zemřelý) své poslední trvalé bydliště.

Notář provádí úkony v řízení o dědictví jako soudní komisař. Jeho úkony se považují za úkony soudu.

JUDr. Alena Skoupá byla jmenována notářkou pro Obvodní soud Praha-východ.

Odměna notáře: příklad výpočtu zde

Potřebuji sepsat závěť, nebo listinu o vydědění.

Sepíšeme s vámi závět, popř. listinu o vydědění formou notářského zápisu. Závěti a listiny o vydědění přijmeme do notářské úschovy. Poradíme vám možnosti rozdělení majetku mezi dědice.

Odměna notáře: položka D 1,2

Potřebuji převést nemovitost

Sepíšeme smlouvy kupní nebo darovací, poradíme vám s právními důsledky vašeho jednání. Nabízíme vám i zajištění zaplacení kupní smlouvy formou notářské úschovy. Připravíme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zajistíme za vás zaplacení daně z převodu nemovitosti.

Odměna notáře: položka A1, J2, H1,

Chci manželskou / předmanželskou smlouvu

Sepíšeme s vámi majetkové smlouvy manželů resp. snoubenců. Poskytneme rady o dalších možnostech řešení majetkových vztahů mezi manželi nebo snoubenci.

Odměna notáře: položka A 1

Potřebuji sepsat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Chcete se v budoucnu vyhnout soudnímu řízení a navrhnout exekuci na majetek dlužníka? Připravíme vám notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Nahrazuje rozsudek soudu a je exekučním titulem.

Odměna notáře: položka A 1